http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slika02gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slika04gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slika03gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/2013-s-mitrovica01gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sm2013gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sl00gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/direkcijasm-sajt2gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sl02agk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sl04gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sl01agk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slika05gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/sl06gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/2013-s-mitrovica02gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/2013-s-mitrovica03gk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/direkcijasm-igralistegk-is-87.jpglink
http://www.direkcijasm.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/direkcijasm-sajtgk-is-87.jpglink
«
»
Loading…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ

Приказ # 
Наслов
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ У СТАМБЕНОМ БЛОКУ "ЈАЛИЈА" У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р.бр. 15/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БАЊАЛУЧКОЈ УЛИЦИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р.бр. 16/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ, р.бр. 14/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ, р.бр. 12/2015
НОВОГОДИШЊЕ УКРАШАВАЊЕ ГРАДА У 2015. ГОДИНИ, р.бр.18/2015
ИЗГРАДЊА ДЕНИВЕЛИСАНОГ УКРШТАЈА МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - ШИД - ДРЖАВНА ГРАНИЦА И ЛОКАЛНОГ ПУТА У УЛИЦИ ФРУШКОГОРСКА СА РАСКРСНИЦОМ УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА, ПЛАНИНСКА И ДР.МИЛАНА КОСТИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ - ФАЗА 1, р. бр: 7/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р. бр: 11/2015
ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, р. бр: 17/2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉУ “МАТИЈА ХУЂИ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА, р. бр: 6/2015
ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ - БАЗЕНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р. бр: 5/2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉУ „ДЕКАНСКЕ БАШТЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, р. бр: 4/2015
ОДРЖАВАЊЕ ЗАТВОРЕНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, р. бр: 10/2015
НАБАВКА И УГРАДЊА ДОБАРА ЗА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ОШ “Ј. Ј. ЗМАЈ” МАРТИНЦИ, р. бр: 3/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КРУЖНОГ ТОКА “СПОМЕН ГРОБЉЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА, р. бр: 8/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ОКРЕТИШТА ЗА АУТОБУСЕ КОД ЦРКВЕ У НАСЕЉУ “МАЛА БОСНА” У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р. бр: 9/2015
ИЗГРАДЊА ПУТА У НАСЕЉУ "ЈАЛИЈА" СРЕМСКА МИТРОВИЦА, р. бр: 3/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КРУЖНОГ ТОКА “СПОМЕН ГРОБЉЕ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА, р. бр: 5/2015
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ОКРЕТИШТА ЗА АУТОБУСЕ КОД ЦРКВЕ У НАСЕЉУ “МАЛА БОСНА” У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, р. бр: 6/2015
ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЋАРКУ, р. бр: 2/2015
ОДРЖАВАЊЕ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА, р. бр: 16/2015
НАБАВКА МОБИЛИЈАРА, р. бр: 10/2015
ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНИХ КАНАЛА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2015. ГОДИНИ
Јавне набавке 2015. године
Јавне набавке 2014. године
Јавне набавке 2013. године